Norden – mitt hem, min bas, min trygghet

Du kan møte på Maria Bernhardsen i travle Stockholmgater med hodet fullt av kompetansespørsmål. Men i fritiden setter hun kursen ut av byen, aller helst på sin Harley Davidson. Arbeidsmarkedseksperten i Svenskt Næringsliv er en dyptpløyende generalist med mange jern i ilden, også nordiske. I dag er hun vår profil i Norden.

 
Maria Bernhardsen er medlem av NVL-nettverket Kompetensförsörjning i och för arbetslivet. Maria Bernhardsen er medlem av NVL-nettverket Kompetensförsörjning i och för arbetslivet.

Vi begynner med å spørre om hvilke assosiasjoner hun får når noen sier "de nordiske land"?

- Det första jag tänker på är den storslagna naturen, gemenskap och handlingskraft. Det är också mitt hem, min bas, min trygghet.

Arbeid og kompetanse

Maria er medlem av NVL-nettverket Kompetensförsörjning i och för arbetslivet. Nettverket jobber for Nordisk Ministerråds visjon om et konkurransedyktig Norden. De har satt fokus på hvordan virksomheter og deres ansatte kan satse på kompetanseutvikling for å takle omstillinger og endringer i samfunnet. Om nettverket, se https://nvl.org/natverk/kompetanseutvikling-i-og-for-arbeidslivet

Maria bidrar med sin omfattende kunnskap om arbeidsmarked og kompetansebehov. I det daglige er det svensk næringsliv som er hennes arena.

- Hva gjør så en arbeidsmarkedsekspert?

- Jag jobbar med arbetsmarknadsfrågor med särskild koppling till kompetensutveckling och kompetensförsörjning. Övergripande handlar mitt jobb om att ge röst åt våra medlemsföretag och branscher och bidra till konstruktiva lösningar för jobb och välfärd. En vanlig dag består av möten och samtal med arbetsgivare, politiker och tjänstemän. Den består också av omvärldsbevakning, samarbeten och kreativ problemlösning. Oftast i kombination.

Fakta

Navn, alder og land: Maria Bernhardsen, 48 år, Sverige

Nåværende stilling: Arbetsmarknadexpert

Høyeste formelle utdanning: Högskola

Rolle i NVL og annen nordisk sammenheng: Deltagare i arbetsgruppen Kompetensförsörjning i och för arbetslivet.

Jobber mer på distans

- Hvordan jobber du nå under korona-pandemien? Spesielle problemstillinger og utfordringer?

- Jag jobbar mer på distans än vanligt, men frågorna är de samma. Kompetens- och omställningsfrågor är ständigt angelägna frågor för våra medlemsföretag och branscher, men arbetet har intensifierats ytterligare under krisen.

Djuplodad

Vi stiller et vrient spørsmål i våre profilintervjuer, nemlig å beskrive seg selv med de fire første ordene som faller en inn. Marias svar kommer kjapt: Spontan eftertänksam djuplodad generalist.

Når travelheten på kontoret er over, og det er tid for andre aktiviteter, liker Maria å dra ut av bygatene.

 Jag kör mer än gärna min motorcykel. Det är väldigt avkopplande, ett alternativt yoga, fast till ljudet av en Harley Davidson.

Fokus på yrkesutdanning

- Når du ser deg tilbake, hva er du særlig glad for, kanskje også stolt av å ha gjort?

- Jag är mycket stolt över att ha bidragit till att sätta fokus på yrkesutbildning för vuxna. Det råder stor efterfrågan på praktiskt yrkeskunnande och yrkeserfarenhet på arbetsmarknaden och under senare åren har tillgången och tillgängligheten till yrkesutbildningarna ökat. Ett lyckat teamwork.

Kultur förenar och berikar

- Har du en «nordisk opplevelse» du har lyst å fortelle om?

- Mina bästa nordiska upplevelser har jag nog haft på musikfestivaler. Sweden Rock Festival är en personlig favorit som lockar band och publik från hela världen. I den konkurrensen står sig Norden mycket bra. Musik och kultur förenar och berikar.

norden-mitt-hem-min-bas-min-trygghet-text.jpg

Utforsker løsninger

- Hva har du lært i det nordiske samarbeidet - og som du kanskje har tatt med deg tilbake til egen jobb?

- Vi har delat värdefulla erfarenheter och utforskat lösningar på gemensamma kompetensutmaningar. När vi nu återgår till det ”nya normala” kan jag se att de framtidsfrågor vi diskuterade nu införs i realtid. Teknikutvecklingen och digitaliseringen på arbetsmarknaden har skyndats på. Valideringsinsatser (recognition of prior learning) och efterfrågestyrda kompletterande utbildningsinsatser kommer att underlätta omställningen och rörligheten på arbetsmarknaden.

- Hva ser du som den største verdien i Nordisk nettverk for voksnes læring, NVL?

- Erfarenhetsutbytet, kunskapsdelning och nätverket mellan oss deltagare.

Nordisk Utviklingssenter for Voksnes Læring

- Dersom det ble opprettet en Nordisk minister for voksnes læring, og du fikk jobben, hvilke tiltak ville du ha satset på i første omgang?

- Då skulle jag inrätta ett Nordiskt forsknings- och utvecklingscentrum för vuxnas lärande, med särskilt inriktning på yrkesutbildning, för erfarenhetsutbyte, kunskapsspridning och metodutveckling (pedagogik och didaktik) för såväl skolförlagd som företagsförlagd utbildning. Ett centrum med koppling till ländernas lärarutbildningar och fortbildning av yrkesverksamma lärare.