Norden möter EU möter Norden

Synergier, framtidens kompetenser och framtida satsningar står på agendan när EU möter NVL.

 

1 mars är det åter dags för ett möte mellan institutioner som har utsetts till nationella samordnare för EU:s Agenda för vuxnas lärande, Nordiska Ministerrådet, NVL:s koordinatorer och NVL:s värdorganisationer.

Dessa regelbundet återkommande nätverksträffar söker efter synergier mellan EU:s Agenda och nordiska prioriteringar inom vuxnas lärande. På agendan står också att diskutera den nordiska dagordningen om framtidens kompetenser och implementering av EU:s Skills Agenda.

Dessutom skall mötet ta fram förslag för framtida satsningar inom vuxnas lärande i Norden och EU.