Norden skal inspireres udefra - Danmark 2009

Af Karen Brygmann

 
Foto: Pexels Foto: Pexels

Nogle undrede sig, men der lå en klar tanke bag, at der ikke var nordiske hovedtalere på programmet, da Syddansk Universitet for nylig bød velkommen til den tredje nordiske forskerkonference inden for voksenuddannelse.
- Vi valgte denne gang at markere det internationale tilsnit lidt mere end tidligere ud fra synspunktet, at det er vigtigt at konfrontere det, vi kender, med nyt udefra, siger Marianne Horsdal, professor ved Institut for Pædagogisk Forskning og Udvikling, der var vært for konferencen.

Interessen var tydeligvis også stor for at lytte til eksempelvis sydafrikanske Shirley Walters indlæg. Hun tog afsæt i den truende HIV/AIDS-epidemi i sit hjemland og argumenterede for et mere holistisk syn i metoder og pædagogik i voksenuddannelsen, ikke mindst når det gælder de mest udsatte grupper.

Intimitet og nye tendenser

Det to døgn lange internat i Middelfart blev ramt af mange afbud især fra Sverige på grund af finanskrisen. Det satte sit præg på godt og ondt. En del forskerkolleger var savnet, til gengæld var der bedre tid for de 50 fremmødte til at nå at tale med de fleste andre deltagere undervejs. Og værterne fik ros for såvel et højt fagligt indhold i langt de fleste forskerpræsentationer som for den intime stemning, der prægede hele konferencen.
Selv noterede Marianne Horsdal sig et par nye, interessante tendenser undervejs.
- Der var flere – herunder flere unge forskere – som beskæftigede sig med begreber som kreativitet og æstetik fra nye indfaldsvinkler. Det er spændende, at flere begynder at tage det område alvorligt. Og så var det meget interessant at høre om den tyske forskning i læringsbiografier, hvor de nu begynder at gå 25 år tilbage. Det er spændende, når man selv har beskæftiget sig med biografisk forskning, at der nu åbner sig så lange livsperspektiver, siger Marianne Horsdal. 

Læs ud over artiklerne her under: