Nordens dag - 23. mars

 
Nordens dag - 23. mars norden.no

 

Søndag 23. mars er Nordens dag.

Norden er et begrep som omfatter både land, språk og kultur. De fleste innbyggere i Noren liker å se på seg som slike – det gir en fordel å være nordisk. Vi erfarer at mange utenfra Norden ser på de nordiske landene som en «familie» og noen bruker sågar «Skandinavia» om hele Norden og betrakter det nærmest som «et land».

 

 

Norden består av 5 land – Finland, Sverige, Danmark, Norge og Island – og 3 selvstyrte områder – Færøyene og Grønland (under Danmark) og Åland (under Finland).

I Norden snakker vi i det minste 7 språk – finsk, svensk, dansk, norsk, færøysk, islandsk og grønlandsk. I tillegg kommer bl.a. samisk som er et offisielt språk i flere av landene.

I Norden bor ca. 26 millioner innbyggere på et areal på 3,5 millioner km2, som betyr 7,1 innbygger per. km2. Det bør nevnes at Grønland alene utgjør over 60 % av det totale arealet.

Norden har vært samlet i ett rike. Det skjedde i perioden 1397 til 1523 i Kalmarunionen. Da samlet de tre kongedømmene i Norden seg sammen i et fellesskap – kongeriket Danmark, kongeriket Norge (med Island, Færøyene og Grønland) og Sverige (med Finland). Fra 1523 har landene vært sammen og hver for seg i ulike perioder. I 2014 feirer f.eks. Norge at det er 200 år fra Norge fikk sin grunnlov, selv om Norge da kom under det svenske kongedømmet, men med en betydelig selvstendighet. At Island, Færøyene og Grønland, som kom inn i Kalmarunionen tilhørende Norge, til slutt havnet under Danmark for så å oppnå selvstyre og full selvstendighet som Island i 1944, er en lang og spennende nordisk historie.

I dag har de nordiske landene forskjellig formelle styresett. Mens Finland og Island er republikker er Sverige, Danmark og Norge monarkier. Om dette merkes i samfunnet i det daglige livet i Norden i dag er lite sannsynlig. Alle landene er demokratiske samfunn hvor innbyggerne i stor grad deltar i samfunnsutviklingen.

Nordens dag 23. mars er for oss en påminnelse om at vi i Norden kanskje har mer til felles enn det som skiller oss ad. At vi i fellesskap står sterkere overfor det store utlandet.

Nordisk nettverk for voksnes læring – NVL – er et av tiltakene som Nordisk Ministerråd har fremmet for å styrke Norden på et område som ofte ikke merkes så mye til i hverdagen, men som er av en stor betydning i alle de nordiske landene. Voksnes læring omfatter både formell opplæring – altså opplæring i regi av skole og skoleverket i de enkelte landene – og generell kompetanseutvikling i samfunnet, ikke minst i arbeidslivet. Her har NVL gjort omfattende arbeid som bistår nasjonale instanser i oppbygning og gjennomføring av opplæringstiltak. Ved å organisere faglige nordiske nettverk og arbeidsgrupper med deltakere fra hele Norden klarer NVL å samle kunnskap og spre kunnskap på tvers av landene og inn i de faglige miljøene.

NVL er en del av den nordiske familien!