Nordens første fagskoleutdanning i HMS

 

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) har godkjent Nordens første fagskoletilbud innen helse, miljø og sikkerhet (HMS). Utdanningen tilbys av AOF Telemark og Vestfold, starter opp høsten 2013 og går over to år på deltid.
Responsen i sosiale medier har vært veldig positiv.

Les mer om dette på HMS-portalen HER.