Nordic Master -maisteriohjelma

 
Pohjoismaiden ministerineuvosto aikoo tukea uuden Nordic Master -ohjelman kehittämistä. Maisteriohjelman toteuttamiseen osallistuu yliopistoja ja korkeakouluja eri pohjoismaista. Tavoitteena on vahvistaa entisestään Pohjoismaiden asemaa koulutus- ja tutkimusalueena. Harkitusti toteutetun yhteistyön avulla pohjoismaiset korkeakoulut voivat luoda kansainvälisesti korkealaatuisia koulutusohjelmia, jotka perustuvat Pohjoismaiden vahvuuksiin.  
Pohjoismaisia yliopistoja ja korkeakouluja kehotetaan hakeutumaan keskenään yhteistyöhön ja kehittämään hanke-ehdotuksia. Kussakin hankkeessa tulee olla mukana vähintään kolme korkeakoulua ainakin kolmesta pohjoismaasta. Strategisten yhteistyökumppanien hankinta esimerkiksi elinkeinoelämän alueelta katsotaan hanke-ehdotuksen eduksi. 
Hanke-ehdotukset tulee toimittaa viimeistään 20. huhtikuuta 2007. Rahoitusta maisteriohjelman toteuttamiseen myönnetään kolmelle yhteistyöhankkeelle noin miljoona Tanskan kruunua kullekin. Hyväksytyt hankkeet julkistetaan 15. kesäkuuta 2007. Nordic Master -ohjelma käynnistynee vuonna 2008. 
Lisätietoa: Christian Möller, neuvonantaja, chm(ät)norden.org +45 33 96 03 54