Nordisk Læringscirkel Lederskab og inklusion

Læringscirklen skal bidrage til udvikling af nordiske efter- og videreuddannelsesmuligheder for ledere.

 
Foto: Pexels Foto: Pexels

NVL's nye læringscirkel for ledere med temaet ”Inklusion og lederskab” er både en opfølgning og videreudvikling af et nordisk (NVL) pilotprojekt om transformative læringscirkler som en model for kontinuerlig praksisnær kompetenceudvikling, og en implementering af flere anbefalinger fra den nordiske projektrapport om integration og voksnes læring ”Inklusion og voksenlæring – for aktiv deltagelse i samfund og arbejdsliv” (2017).

Læringscirklen skal bidrage til udvikling af nordiske efter- og videreuddannelsesmuligheder for ledere, der arbejder med temaet inklusion som en central del af deres opgave.

Gennem faciliteret erfaringsdeling, refleksion, og analyse af egen praksis får lederne inspiration og viden, der åbner for nye perspektiver og ny forståelse af udfordringer i eget daglige arbejde.

Nye handlingsmuligheder afprøves og kan føre til ny praksis, der styrker og kvalificerer  ledelse af inklusionsarbejde. Cirkelarbejdet bygger på nordiske traditioner for erfaringsbaseret- og dialogorienteret læring og kompetenceudvikling. Der er i cirklen lagt vægt på nordisk deling af erfaringer og viden.

Målgruppen er nordiske ledere for arbejdsområder i kommuner/ regioner eller uddannelsesinstitutioner, der omhandler inklusion.

Deltagere: 

Siv Ekström, Medis; Åland
Päivi Rosnell, Arbetarinstitutet, Finland
Anne Rasmussen, Nordsjællands sprogcenter, Danmark
Charlotte Ozimek, VUC Nordjylland, Danmark
Gisli Hvandal, Islands Universitet, Island
Goce Dabeski, Eskilstuna kommun, Sverige
Kerstin Johansson, Flen kommun, Sverige 
Lilian Ivars, K5, Finland
Per Erik Tilset Larsen, Oplæringsförbund Trondheim, Norge
Tommy Bergersen, NAV, Norge

Facilitatorer:

Pirjo Lahdenperä, Mälardalens högskola, Sverige
Maria Marquard, NVL Danmark