Nordisk Vägledningskonferens

 
Vägledarnas kompetenser i kulturell mångfald och på en arbetsmarknad i förändring, 14 - 15 mars 2013, Göteborg
Konferensen hade ca 150 deltagare från alla de nordiska länderna och självstyrande områdena.
Dokumentation av konferensen finns HÄR