Nordisk-baltisk mobilitetsprogram

 

Det felles nordisk-baltiske mobilitetsprogrammet for næringsliv og industri fremmer økonomisk samarbeid, innovasjon og entreprenørskap for å styrke den globale konkurransekraften i den nordisk-baltiske regionen. Programmet yter finansiell støtte til ulike interessenter i næringslivet og industrien for at de kan gjennomføre studiebesøk og praksisopphold samt for videreutdanning og nettverksaktiviteter.
Årsbudsjettet for programmet er i 2009 omkring 2 millioner DKK, som finansieres av Nordisk ministerråd og regjeringene i Estland, Latvia og Litauen.
Søknadsfristen er 15. oktober 2009.
For mer informasjon, klikk her.