Nordisk definition av karriärvägledning för vuxna

Vad är karriärvägledning och hur ser den ut i de nordiska länderna?

 
Ny nordisk definition av karriärvägledning för vuxna Ny nordisk definition av karriärvägledning för vuxna

Nordiskt nätverk för vägledning har skapat definitionen som underlag för vidare samtal med vägledare i de nordiska länderna samt med beslutfattare. Samtidigt är det viktigt att sätta i fokus vad vägledning för vuxna är och att den kan finnas på olika platser i samhället.

Definitionen finns på danska och engelska och det anges att:

  • ”Karrierevejledning for voksne skaber forudsætninger for bevidste og meningsfulde valg i forhold til karriereudvikling og for at kunne håndtere overgange og ændringer i sin livssituation”;
  •  ”Career guidance for adults sets the prerequisites for conscious and meaningful choices in relation to career development and enables adults to handle transitions and changes in their lives“.

Detta är början på en ny definitionen av karriärvägledning för vuxna, utvecklad av NVL: s nätverk för vägledning. 

Läs hela definitionen på dansk (länk till pdf), svenska (länk till pdf), finska (länk till pdf) och engelsk (länk til pdf).

Under revision av nätverkets grundläggande syfte under år 2019 noterade nätverket ett behov av att enas om vad som menas med begreppet ”karriärvägledning”. Medlemmarna och medlemsländer hade olika uppfattningar. Att det dessutom inte fanns någon nordisk definition gjorde arbetet för nätverket ännu viktigare. Fokus skulle ligga på vägledning för vuxna i arbetslivet eftersom vägledning är mer än bara den vägledning som ingår i utbildningssektorn.

Dessutom presenterade de nordiska statsministrarna en gemensam vision för det nordiska samarbetet den 20 augusti 2019. I visionen ingår att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030. Arbete med definitionen av begreppet stödjer nätverkets vidare samarbete mot Vision 2030.

Vägledning erbjuder vuxna ett viktigt stöd vid val som påverkar karriären eller då det är dags att byta karriär. Högre kvalitet och bättre samordning av vägledningstjänster bidrar till utveckling av kompetenser och välfungerande arbetsmarknader i Norden, samt stödjer arbetsmarknader i förändring.

Kontakta oss

Om du har frågor eller bidrag till definitionen, vänligen skicka dem till
Fjóla María Lárusdóttir
fjola@frae.is.