Nordisk diskussion om effektiv språkinlärning

Den 13. nordiske konference om alfabetisering - grundlæggende litteracitet pågår i Helsingør 4-6 april.

 

Peter Villads Vedel från Alfarådet citerar ett helt nypublicerat material som Styrelse for International Rekrytering og Integration i Danmark har tagit fram: ”Dansk LÆRES på et sprogcenter og TRÆNES på arbejdspladsen. Samspillet mellem disse parallelle processer giver en effektiv sprogindlæring”.

Den 13. nordiske konference om alfabetisering - grundlæggende litteracitet pågår i Helsingør 4-6 april. Lärare, skolledare, forskare och beslutsfattare diskuterar metoder och processer som stödjer vuxna som skall lära nytt språk efter ankomst till Norden, lära vara medborgare och en del av de nordiska samhällen, samt skaffa ett arbete. Mer än 150 deltagare skall åka hem med inspiration och goda idéer från hela Norden kring konferensens teman:

  • Hur kan vi utveckla en litteracitetsundervisning som stöder utvecklingen av en praktiskt användbar litteracitet?
  • Vad kan vi lära av exempel på arbetsinriktade projekt och metoder?
  • Hur kan vi bygga broar mellan elevernas mer informell logik i vardagen och skolans formella logik - "situated learning and school logic"?
  • Hur fungerar den digitala kompetensen i förhållande till lärande, arbetsmarknaden och i samhället?

Länk till Idékatalog: «God praksis i den beskæftigelsesrettede danskundervisning»