Nordisk forskning och exempel på validering

I RAPPORTEN SYNLIGGÖRS DEN FORSKNING SOM BEDRIVITS INOM VALIDERINGSOMRÅDET I DE NORDISKA LÄNDERNA.