Nordisk høring om digitalisering

27.9.2021 Kl 14-16 (lokal dansk tid) - Kun for inviterede deltagere

 
 Nordisk høring om digitalisering Nordisk høring om digitalisering

Nordisk Ministerråd har besluttet at støtte et projekt, der skal række ud til de borgere, der er svære at nå, og som samtidigt er deltagere i et civilsamfund, der i stigende grad digitaliseres. Projektet vil gribe opgaven an ved at inddrage centrale aktører, der har viden om og erfaring med området. Aktørerne inviteres til at medudvikle bæredygtige digitale læringspraksisser, samt hjælpe med at identificere lokale aktører, der vil afprøve nogle af læringspraksisserne.

Denne online høringsworkshop samler 25-3o nordiske deltagere for at understøtte en fælles nordisk indsats til at bekæmpe nogle af de udfordringer, der knytter sig til øget digitalisering. Deltagerne får en unik mulighed for at påvirke arbejdet med digitalisering koblet til voksnes læring. Samtidig får de indsigt i hvad som rører sig inden for feltet lige nu.

Workshoppen afvikles via Zoom, og deltagerne vil komme til at arbejde i et breakout room med andre aktører fra sit hjemland, samt dele og diskutere perspektiver på temaet i plenumsessions med aktører fra de andre nordiske lande. I plenumsessionen vil sproget være engelsk, hvor der i break out rooms benyttes nationale sprog.