Nordisk innspill-konferanse om læring i og for arbeidslivet

 

Nordisk ministerråd satser på kunnskapsutvikling på tvers av utdannings­systemer, arbeids- og samfunnsliv. Man etterlyser mer effektive samarbeidsformer mellom arbeidsliv og voksnes læring for å fremme individuell mobilitet og bedre stilling i arbeidslivet.

I NVLs nettverk Kompetanse sett fra arbeidslivet har representanter fra arbeidslivets parter og bransjer undersøkt og diskutert de utfordringer som framtidens systemer og strukturer for kompetanseutvikling i og for arbeidslivet står overfor nå.

Nettverkets målsetning er å identifisere og reflektere over de viktigste underliggende faktorene for hindringer og problemer for arbeidslivslang læring. Kartlegge, sammenligne, overveie, dra konklusjoner og peke på løsninger, innovasjoner, rekommandasjoner til nordisk politikkutforming som styrker arbeidslivslang læring.

Konferansen skal utfordre til tverrfaglig samarbeid og skape dialog, og er oppbygd slik du kan medvirke aktivt i diskusjoner og gruppesamtaler. Målet er at konferansen skal gi gjensidig innspill og bidrag til hver og en som deltar.

Konferansested: Hotel Scandic Triangelen, Malmö
Tid: 09:00 - 17:00 - 26. august

Konferansen er for deltakere som mottar personlig invitasjon.

 

Program (last ned program her)

09:00 – 09:15   Velkommen Ulf Andreasson, seniorrådgiver Nordisk ministerråd / Antra Carlsen, hovedkoordinator NVL
09:15-09:30      Om perspektivet!
09:30-10:20      Introduksjon av arbeidet: 

  • Arbeidsliv i forandring: Tormod Skjerve, Virke Norge
  • Nettverkets arbeid: Ingegerd Green, Skärteknikcentrum Sverige

10:20-10:40      Kaffe
10:40-11:00      Presentasjon av arbeidsform og rekommandasjoner
11:00-12:15      Gruppediskusjon: Runde 1
Rekommandasjonene blir lagt fram på respektive bord med en leder fra nettverket som styrer diskusjonen og passer på at diskusjonen er relevant og blir dokumentert
12:15-13:15      Lunsj
13:15-14:30      Gruppediskusjon: Runde 2
Rekommandasjonene blir lagt fram på respektive bord med en leder fra nettverket som styrer diskusjonen og passer på at diskusjonen er relevant og blir dokumentert
14:30-14:50      Kaffe
14:50-16:30      Åpent forum
Styrt faglig diskusjon for å komme så langt som mulig inn i de mest interessante temaene
16:30-17:00      Konklusjon, takk for samarbeidet, videre arbeid og tidsplan.