Nordisk klimakonferens 2008

 

50 gode ideer for bærekraftig utvikling


Konferansen One Small step, Nordic sustainability conference, er den tredje i rekken av nordiske konferanser med bæredyktighet som tema. Den første var i Gøteborg i 2004, så Oslo i 2006, og den en fjerde blir i Åbo i Finland.
Børn og kæmpeballon
Børn og kæmpeballon – fra en af markedspladserne i Odense i forbindelse med konferencen, hvor borgere søgte ny viden om bæredygtig udvikling
Konferanse i Odense la sterk vekt på dialogen. Det var et vellykket grep som nok krevde sitt av arrangørene. Men det fungerte godt. Flere hundre deltakere var i stadig bevegelse til nye dialoger og workshopper. Vi fikk satt vår kunnskap og våre argumenter på prøve, men med en positiv opplevelse av at hver og en av oss har noe å bidra med. Veldig mange reiste hjem med erkjennelsen av at ansvaret ikke ligger bare hos oss som politiker eller byråkrat, men også som individ og medborger.
Resultatet fra konferansen er en dreiebok med forslag til 50 gode tiltak.
NVL var tilstede med workshoppen Folkeopplysningen bærer. NVL ønsker å synliggjøre folkeopplysningsorganisasjonenes rolle og ansvar i arbeidet for en bærekraftig utvikling. Tre gode eksempler fra Norge, Sverige og Finland ble presentert som utgangspunkt for en aktiv dialog om samarbeid, muligheter og positiv utvikling.

Reportasje

Les Karen Brygmanns reportasje fra konferansen i Odense 16. september 2008 via linkene til venstre