Nordisk kompetanseprosjekt

 
Deltakere vil på forhånd få utkast av rapport om hvordan utdanning kan møte forandringer i samfunn og på arbeidsmarked basert på eksempler fra alle de Nordiske landene. På seminaret presenterer forskerholdet sine resultater og kommer i dialog med deltakerne som dermed kan påverke resultatet.