Nordisk konference i Danmark om organisering af læring

 

 
26-03-2008
I oplægget står bl.a. ”Idag skal læring være målrettet, præcis, individuel, dynamisk og til rådighed lige, når den lærende har behov for den, og der kræves øget effektivisering. Hvordan kan de mangeartede og til tider modsatrettede behov imødekommes? ”
En af mulighederne er, at man i stedet for at alene satse på traditionel undervisning, organiserer ét læringsmiljø og gør de materialer tilgængelige, der kan sikre, at deltagerne kommer ind i et læringsmiljø, der netop tilgodeser kravene til målrettethed, præcision og individualisering.
Konferencen henvender sig til undervisere, lærere, ledere af uddannelse og undervisning, uddannelseskonsulenter mm fra hele Norden. Den foregår på dansk, svensk, norsk - og engelsk. Der bliver spændende oplæg fra både forskere og praktikere fra de nordiske lande, og i parallelle spor vil der være interessante indlæg rettet mod såvel uddannelsesplanlæggere, ledere og undervisere.
Læs mere: www.fluid.dk/arrangementer/organisering-af-laering.aspx