Nordisk konference om realkompetencevurdering på Færøerne

 

Hovedtemaet på konferencen er udveksling af erfaringer indenfor realkompetencevurdering i Norden: Hvad kan vi lære af hinanden, hvilke redskaber er tilgængelige, og hvilke intentioner og justeringer er nødvendige i det fortsatte arbejde med realkompetence vurdering?
Konferencen er rettet mod arbejdsmarkedetsparter, arbejdsformidlinger, ledere af folkeoplysningsinstitutioner og ledere og vejledere på helse-, erhvervs- og ungdomsskoler.
Deltagelsen er gratis, men deltagerne betaler selv for transport og ophold.

Læs mere & download program på: www.nordvux.net/object/28412/event.htm
For oplysninger og program på færøsk, se www.mmr.fo