Nordisk konference om voksnes matematiklæring

 

Sæt kryds i kalenderen

 
Foto: Magnus Fröderberg
06-09-2019
Start: 20-04-2020 00:00

Slut:    21-04-2020 00:00

Tema: Perspektiver på voksnes matematiklæring og matematik 

Matematiske færdigheder og kompetencer er en væsentlig forudsætning for voksnes aktive deltagelse i samfundet samt en betingelse for tilknytning til arbejdsliv og adgang til uddannelse. På konferencen vil forskere og praktikere præsentere synsvinkler på områder, der er centrale i forhold til voksnes matematiklæring. 

Oplæggene vil centrere sig om følgende temaer:-

1. Forskning og kvalitet i voksnes matematik læring

2. Digitalisering og matematik

3. Sprog og matematik

4. Matematik i arbejdslivet

De enkelte temaer præsenteres i en vekselvirkning mellem fælles oplæg og workshops. Der er endvidere planlagt paneldiskussion mellem politikere, forskere, arbejdsmarkedets parter samt politiske beslutningstagere.

På konferencen vil du derfor få muligheder for at:

 • høre oplæg om aktuelle problemstillinger vedrørende voksnes matematiklæring 
 • udveksle erfaringer med undervisere fra de andre nordiske lande
 • deltage i workshops
 • få inspiration og ideer til din undervisning

Tid og sted

Mandag den 20. april 2020 klokken 10.00 til tirsdag 21.april 2020 klokken 15.00
Konferencen afholdes i 3F’s hovedbygning. Kampmannsgade 4, 1790 København V

Oplægsholdere er:

 • Andreas Fejes, professor i voksenpædagogik, Linköping Universitet
 • Lena Lindenskov, lektor ved DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse
 • Morten Blomhøj, lektor ved Institut for Naturvidenskab og Miljø. Roskilde Universitet
 • Morten Misfeldt, professor ved institut for naturfagenes didaktik og datalogisk institut & center leder for Center for digital uddannelse. Københavns Universitet
 • Jens Arne Meistad, Universitetslektor. Matematikksenteret i Norge
 • Charlotte Arkenback-Sundström, ph.d. studerende. Göteborgs Universitet
 • Christer Näslund, lærer. Komvux Borlänge

Flere kommer til.

Målgruppe

 • Undervisere, forskere og ledere inden for voksen uddannelser.
 • Beslutningstagere og politikere med interesse for voksenuddannelsesområdet.

Sprog

Oplæg og workshops vil være på dansk, norsk og svensk med mulighed for også at stille spørgsmål på engelsk.

Yderligere oplysninger fås ved kontakt til Janni Kronborg Christensen, Nordisk Netværk for Voksnes Læring, jkch@via.dk

Registreringen til arrangementet forventes at åbne 13. december 2019.

Forventet deltagerpris 1.000 DKK


Konferencen arrangeres i et samarbejde mellem Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL), Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Vuxenutbildning i Samverkan (ViS), Børne- og Undervisningsministeriet, VIA University College og 3F.