Nordisk konference om voksnes matematiklæring 2022

Perspektiver på voksnes matematiklæring og matematik. Den 25-26. april 2022.

 
 Person arbejder Foto: Magnus Fröderberg

Nordisk konference om voksnes matematik-læring

Matematiske færdigheder og kompetencer er en væsentlig forudsætning for voksnes aktive deltagelse i samfundet samt en betingelse for tilknytning til arbejdsliv og adgang til uddannelse.

På konferencen vil forskere og praktikere præsentere synsvinkler på områder, der er centrale i forhold til voksnes matematiklæring. Oplæggene vil centrere sig om følgende temaer:

  1. Kvalitet og forskning om voksnes matematiklæring
  2. Digitalisering og matematik
  3. Sprog og matematik
  4. Matematik i arbejdslivet

De enkelte temaer præsenteres i en vekselvirkning mellem fælles oplæg og workshop. 

På konferencen vil du derfor få muligheder for at:

  • høre oplæg om aktuelle problemstillinger vedrørende voksnes matematiklæring
  • udveksle erfaringer med undervisere fra de andre nordiske lande
  • deltage i workshops
  • få inspiration og ideer til din undervisning

Key-notes:

IT i matematikundervisningen – mirakel eller katastrofe, Mogens Niss, professor emeritus, Roskilde Universitet, Danmark

En didaktisk model for demokrati og matematikundervisning, Lena Lindenskov, Lektor ved DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse

Regne med sprog, Ann-Charlotte Vennberg, lærer i matematik og historie ved Luleå gymnasieskola, Sverige

Aktuelle udviklingstendenser i almen matematikundervisning, Morten Blomhøj, professor ved DPU og centerleder for Nationalt Center for Udvikling af Matematikundervisning, Aarhus Universitet, Danmark

Livslang læring ‐ ingen enkel ligning, Cecilia Bjursell, docent og leder for Encell – Nationalt centrum for livslang læring, Jönköping Universitet, Sverige

Samarbejde mellem matematikundervisere og erhvervsfagene, Jens Arne Meistad, universitetslektor, Matematikksenteret, Norge

  Find løbende opdateret information om konferencen her

Tid og sted

Mandag den 25. april 2022 til tirsdag 26.april 2022.

Konferencen afholdes i 3F´s hovedbygning:

Kampmannsgade 4
1790 København V

Målgruppe

  • Undervisere og ledere inden for voksenuddannelser
  • Beslutningstagere og politikere med interesse for voksenuddannelsesområdet

Praktisk information

Oplæg og workshops vil være på dansk, norsk og svensk med mulighed for også at stille spørgsmål på engelsk. 

Arrangegørerne arbejder for at få til en god fordeling mellem alle de nordiske lande for at sikre den nordiske dimensjonen på konferansen. Hvis interessen for deltagelse fra et land overstiger arrangegørernes retningslinjer vil en venteliste derfor blive etableret.  

Yderligere oplysninger fås ved kontakt til:

Janni Kronborg Christensen
Nordisk Netværk for Voksnes Læring
jkch@via.dk

Konferencen arrangeres i et samarbejde mellem Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL), Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Vuxenutbildning i Samverkan (ViS), Undervisningsministeriet,VIA University College og 3F