Nordisk konferens 2005

 
 

Nordisk konferens om ”Vuxnas lärande – validering / erkännande av reell kompetens”
4 april 2005 kl. 10 – 16 på LO-skolen i Helsingör, Danmark

 

Via länkarna till vänster kan du bekanta dig med presentationerna och workshoparna under seminariet samt med validerings/realkompetens -system i de olika nordiska länderna.
Rapporten är gjord av Clara Henriksdotter Puranen.


 

Uppföljning av Helsingörkonferensen

 
Workshop 1: Validering i arbeidslivet

Læs rapport: Konferans i Stockholm 27.10.2005 (pdf)

 

 

Vid stockholmkonferensen inledningstalade Lars-Åke Henriksson från LO mycket engagerat och framhöll bl.a. at validering måste ses i en större kontext. Se film: Mpg, 13 Mb ...och diskussionen fortsatte i grupper:
Mpg, 9 Mb

 

 
Workshop 2: Realkompetencevurdering og 3. sektor

Læs rapport: Konferencen i Oslo 3.11.2005 (pdf)

 
Workshop 3: Validering inom utbildningssystemet

Læs rapport: Konferens i Helsingfors 9.11.2005 (pdf)