Nordisk konferens 2006

 

Kvalitet i Voksnes Læring

Nordisk konferens i Oslo 8-9 juni 2006


På disse sidene finner du konferenseavisen, referater, fotografier samt kopier av de presentasjonene som ble vist under konferansen.

KONFERENSEAVIS
Les avisen her (pdf)


PRESENTATIONER

Åpning og innledning

ved statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Åge Rosnes
Les referat (pdf)

Kvalitet og kvalitetsindikatorer som begrep

Ritva Jakku-Sihvonen, Prosjektleder: National Level Coordination of Degree Programme Development in teacher Training and Sciences of Education

Nordisk nettverk for kvalitet

i voksnes læring om Kvalitet i Norden, ved Sigrun Røstad

Kvalitetsarbete inom vuxnas lärande

ved Anne-Christine Utterstrøm
Kvalitetsarbete inom vuxnas lärande (ppt)

Kvalifikasjonsrammeverk og utbyttetenking

Sebastian Volkers, European Commission - Directorate General for Education and Culture, Unit A1, Coordination of Lifelong Learning Policies
Towards a Learning Outcomes Approach (ppt)

Er vi gode nok i voksenopplæringen til å imøtekomme behovene

- er kvaliteten slik at læringsutbyttet gavner alle?
Ingibjörg Elsa Guðmundsdóttir, Generalsekretær for Arbeidslivets Opplæringssenter I Island
Gavner voksnes læring alle? (ppt)

Kvalitet i møte med pedagogikken

Mohamed Chaib, Professor i pedagogikk og leder ved Encell
Nationellt kompetenscentrum för vuxnas lärande
Kvalitet i vuxnas lärande - ett pedagogiskt perspektiv (ppt)

Oppsummering og avslutning

ved NVLs hovedkoordinator Antra Carlsen


WORKSHOPS: Innspill til kvalitet i Voksnes Læring
Grupp 1 (pdf)
Opplevelsen av kvalitet kan være subjektiv.
Er det god nok kvalitet dersom et læringstilbud oppleves som godt av den enkelte?
Finnes det objektive kvalitetskriterier? Nevn gjerne eksempler fra læringssituasjoner.

Grupp 2 (pdf)
Voksenpedagogikk betraktes ofte som en slags motsetning til barnepedagogikk.
På hvilken måte skiller kvalitetsaspekter i voksnes læring seg fra det vi ønsker og krever at barn skal møte i læringsøyeblikket? Nevn gjerne eksempler for å belyse argumentasjonen.

Grupp 3 (pdf)
Voksne er en uensartet gruppe med ulike kunnskapsbehov, avhengig av bakgrunn, alder, kjønn og livsfase. Arbeidsmarkedet stiller store krav til omstilling og ny kunnskap. Hva kan, bør eller må samfunnet ta ansvar for når det gjelder å tilrettelegge voksnes læring med hensyn til læringsutbytte.

Grupp 4 (pdf)
Læring, utdanning og kompetanseutviking for voksne er et marked. Tilbudene er mange og forlokkende.
Skal markedet råde, eller er det mulig å finne noen felles krav/kriterier/prinsipper som skal gjelde for alle tilbydere? Hvordan og av hvem kan eventuelle kvalitetskrav håndheves?

Grupp 5 (pdf)
Kvalitetskrav kan fungere som instrument for rutiner og kontroll. Kvalitet kan også være en holdning som gjenspeiler interesse og engasjement for voksnes læringssituasjon.
Er gruppen enig/uenig i påstandene? Hva kjennetegner de to ulike betraktningsmåtene? Nevn gjerne eksempler.

Grupp 6 (pdf)
Også de nordiske samfunnene utvikler seg i retning av ulike muligheter. Utdanning og læring er mer tilgjengelig for dem som allerede er høyt utdannet.
Hvilke kvalitetsindikatorer kan si noe om likeverd og tilgjengelighet i voksnes læringsmuligheter? Nevn gjerne eksempler.

Presentationer


Workshops


Jan Helge Svendsens innlegg:
Grip sjansen!


Åge Rosnes åpner konferansen
Åge Rosnes åpner konferansen
NVLs hovedkoordinator Antra Carlsen oppsummerade konferansen. Foto: Raivo Juurak
NVLs hovedkoordinator Antra Carlsen oppsummerade konferansen. Foto: Raivo Juurak