Nordisk konferens 2009 - Storbritannien skal hænge bedre sammen

Af Karen Brygmann

 
Nordisk konferens 2009 - Storbritannien skal hænge bedre sammen © Tekes, Anton Kalland

En stribe delrapporter om voksenuddannelsens potentiale inden for en række centrale samfundsudfordringer er de seneste år strømmet ud fra britiske forskere. Storbritannien er nemlig i færd med at udforme en ny sammenhængende strategi, når det gælder den fremtidige indsats for livslang læring. 

Udfordringerne, Tom Schuller de seneste år har skullet forholde sig til, er mangfoldige. Han er som direktør for NIACE (se boks) sat i spidsen for den store britiske udredning, der skal danne grundlag for en ny sammenhængende strategi for livslang læring. Og da han fortæller den nordiske forskerkonference inden for voksenuddannelse om arbejdet, bevæger han sig gang på gang fra de store overordnede linjer til helt jordnære spørgsmål og oplevelser.
For eksempel tegner den demografiske udvikling et tydeligt billede af en aldrende befolkning. Men hvordan, vi hver især tackler det at blive ældre og ønsker at tilrettelægge vores liv i takt med det, er yderst individuelt, understreger han. 

Udvikling også efter 70 

- Fastholder vi pensionsalderen omkring 60-64 år, får vi en stigende gruppe mennesker, som lever en 20-30 år lang pensionisttilværelse, og som vil have behov for en lang række forskellige tilbud om læring og uddannelse afhængigt af deres personlige interesser og de forskellige problemstillinger, de efterhånden møder, konstaterer han.
Men man kan meget vel forestille sig, at betydeligt flere ældre vil ønske at forblive aktive på arbejdsmarkedet i flere år og vil lægge vægt på fortsat at kunne udvikle sig både fagligt og personligt, også når de runder de 70. I den engelske udredning om livslang læring i relation til den demografiske udvikling bliver der argumenteret for, at der i voksenuddannelsen i dag fokuseres for meget på arbejdsmarkedsbehov og –færdigheder samt på yngre generationer, og at der i fremtiden bør være et meget mere individuelt fokus på enkelte menneskers ønsker og behov.

Fire livsfaser i stedet for tre

Hvor man i dag ofte fokuserer på tre livsfaser: Uddannelsesår, år som aktiv på arbejdsmarkedet og endelig tiden som pensionist, ser Tom Schuller hellere vores liv i fire faser: 0-25 år, 25-50 år, 50-75 år samt over 75 år.
- Vi bør for eksempel allerede i 50 års alderen have mulighed for at tage vores situation op til overvejelse. Nogle vil sagtens kunne se sig selv med fuldt blus på karrieren i 20 år endnu. Andre er fysisk eller psykisk slidt af deres job, har behov for andre arbejdsopgaver eller ønsker snart at gå ned i tid for til gengæld at arbejde frivilligt. Vi skal have tilbud og muligheder, der passer alle, pointerede han.

Biblioteker som inspiration

Fra den overordnede demografiske udvikling og de krav, den stiller, pegede Tom Schuller videre på mere jordnære problemstillinger som hvor og hvordan, man lokalt skaber attraktive lærings- og mødesteder, som både appellerer til den nyindvandrede immigrant, den travle direktør og den arbejdsløse håndværker på jagt efter et nyt job.
- Det er meget vigtigt, at vi skaber flere mødesteder, som inkluderer alle og modvirker den igangværende segregering i samfundet. Bibliotekerne er en vigtig inspirationskilde, men vi skal samtidig turde tænke nyt og udvikle anderledes muligheder, end vi kender i dag.

Nye initiativer skal bremse marginalisering

Marginaliseringen af store grupper af borgere i Storbritannien bekymrer og har optaget forskerne i det igangværende arbejde. Problemstillingen bliver særligt tydelig, når man f.eks. ser på en del af de indsatte i fængslerne, der har et massivt uddannelsesmæssigt efterslæb og behøver særligt udviklede tilbud, hvis de skal have en realistisk mulighed og opnå motivationen til at skabe sig en tilværelse uden for det kriminelle miljø.
- Vi ligner i højere grad USA end mange af de andre europæiske lande, når vi ser på hvilke initiativer, der er i gang i de britiske fængsler i dag.
Frem for især at fokusere på at forbedre folks basale skolefærdigheder ser Tom Schuller meget gerne, at der hentes inspiration fra andre europæiske lande, hvor man har større erfaringer med at udbyde forskellige kreative og kognitive programmer.
- Vil vi skabe større bevidsthed blandt marginaliserede indsatte om, hvordan deres handlemønstre og kommunikation virker på andre, og hvilke resultater de kan opnå ved at ændre adfærd, skal vi tage andre metoder i brug, end vi gør i dag, sagde Tom Schuller.

Læs mere og find udredningsarbejdets forskellige delrapporter på www.lifelonglearninginquiry.org.uk


Nye strategier for aldring og lykke

Til sommer fremlægger NIACE, The National Institute of Adult Continuing Education i Storbritannien, resultaterne af en to år lang, forskningsbaseret udredning af, hvordan den fremtidige indsats for livslang læring i Storbritannien bør tilrettelægges. Mange parter er blevet hørt undervejs: Såvel regeringseksperter, erhvervsliv, universiteter og andre uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer, offentlige institutioner, som den tredje sektor samt deltagere i voksenuddannelse har bidraget med henblik på, at der bliver skabt bred konsensus og en sammenhængende strategi, når det gælder den fremtidige indsats for livslang læring.
Undersøgelsen belyser ti temaer: Velstand og arbejde, lykke, demografisk og social udvikling, medborgerskab, migration og fællesskaber, teknologisk og bæredygtig udvikling, fattigdomsbekæmpelse, kriminalitet og social eksklusion samt hvilke roller henholdsvis den offentlige, private og den frivillige sektor skal spille.
Målet er at skabe en bred vision, som rækker ud over sektorielle særinteresser og blandt andet tænker livslang læring ind i sammenhæng med for eksempel sundhed, økonomisk udvikling, demokratisk deltagelse, trivsel og lykke.