Nordisk konferens 2009 - Varm dialog mellem forskere og praktikere styrkes

Af Karen Brygmann

 
Nordisk konferens 2009 - Varm dialog mellem forskere og praktikere styrkes Magnus Fröderberg /norden.org


NVL ønsker at styrke forsker-praktiker kontakten omkring de emner, der er højt på dagsordenen inden for voksenuddannelsesområdet. Derfor bliver der i samarbejde med bl.a. Nationalt Center for Kompetenceudvikling i perioden 2009 – 2012 etableret to tematiske forskernetværk pr. år, som arbejder med nogle af de spørgsmål, der brænder mest på. Forskningstemaet for første halvår 2009 er ”Læring i arbejdsliv”, mens der til efteråret bliver sat fokus på ”Integration”.

De nye forskernetværk vil i en tidsbegrænset periode få en konkret tematisk opgave, der bl.a. indebærer formidling af information om netværkets særlige tema. De vil invitere repræsentanter fra relevante uddannelsesinstitutioner og faglige miljøer til et arbejdsseminar eller møde, hvor forskere og praktikere diskuterer og perspektiverer temaets indhold og drøfter konkrete ideer til formidling.
Disse ad hoc-netværk erstatter NVL’s hidtidige forskernetværk, som siden 2004 har gjort en stor indsats bl.a. ved at kvalificere NVL’s temaside om forskning. Desuden har de kortlagt, hvilken profil ”Nordisk forskning” har i nordiske og udenlandske tidsskrifter og senest været sparringspartner forud for planlægning af den nordiske forskerkonference 2009 i Danmark.

NVL kontaktperson om forskningsnetværk er den danske koordinator Maria Marquard, maria.marquard(ät)skolekom.dk