Nordisk konferens 2012 - tabeller

 
 

A (1-4) Styring og ansvar

Tabell A1 Lag och Läroplan för andraspråksut PDF

Tabell A2 Utbildningens finansiering kopplad till måluppfyllelse PDF

Tabell A3 Ansvarsfordeling innad i de ulike land PDF

Tabell A4 Utbildninger som erbjuds PDF

B (1-6) Utdanning og deltakere

Tabell B1 Studietider för Andraspråksutbildningen PDF

Tabell B2 Alfabetisering och modersmålsanvändning PDF

Tabell B3 Nationella prov för andraspråksutbildningen för vuxna PDF

Tabell B4 Deltagare i andraspråksundervisning för vuxna invandrare PDF

Tabell B5 Deltagare i alfabetiseringsutbildning i Norden PDF

Tabell B6 Deltagare i alfabetiseringsundervisning alder kjønn og språk PDF

C (1-2) Lærerkompetanse

Tabell C1 Lärare och lärarutbildning anpassad till vuxnas litteracitets- och andraspråksundervisning PDF

Tabell C2 Lärarutbildningar för alfabetiseringsundervisning PDF

D (1-2) Medborgarskap

Tabell D1 Koppling mellan uppehållstillstånd PDF

Tabell D2 Vuxenutbildningens samverkan på olika nivåer PDF

E (1-5) De nordiske lands organisasjon

Tabell E1 Danmark organisasjon PDF

Tabell E2 Finland organisasjon PDF

Tabell E3 Islands og Færøernes organisation PDF

Tabell E4 Norges organisation PDF

Tabell E5 Sveriges organisasjon PDF


Mer om: alfabetisering

 
program
alfalararkompetens
wahlgren
franker
alver
sjo