Nordisk konferens i höst

 
Vi börjar med att blicka in i framtiden – hur ser morgondagens samhälle ut? Vad vet man om morgondagens kriminalvård? Mot denna bakgrund diskuterar vi hur klientutbildningen/fengselsutdanningen kan bidra till att rusta klienterna för "ett annat liv" efter frigivningen. Resultaten från den nordiska kartläggningen, Insatte i nordiska fengsler – Utdanning, utdanninsønske og -motivasjon blir också närmare belyst och ger underlag till diskussion. Goda exempel från praktiken delges i parallella workshops.
Konferensen innehåller omväxlande föreläsningar och diskussioner i grupper.