Nordisk konferens om Motivation

 

Nordiska Ministerrådet (NMR) och Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) inviterar under det danska ordförandeskapet 2010 till en Nordisk konferens om motivation.
Konferensen är ett tvärsektoriellt, nordiskt möte där keynote-upplägg, erfarenhetsutbyte, samtal och nätverkande ger möjlighet att diskutera frågor som t.ex:
• Hur kan man skapa lärande miljöer som motiverar och inbjuder till lärande?
• Vad kan motivera målgrupper, som riskerar att förbli utanför arbetsliv och utbildning?
• Vilka grupper når man inte och varför inte?
• Hur behålla deltagarna i utbildningssystemet?

Mer info på NVL:s Kalender-sida.