Nordisk konferens om inkludering och integration

 

Integrations- och inkluderingsfrågor har varit högt på den nordiska agendan 2017. Arbetet i olika nordiska program och organisationer sammanfattades på konferensen i Bergen. Konferensen representerar också starten på genomförandet och spridningen av många bra lösningar som lyfts fram av deltagare och bidragsgivare till evenemanget.

Nordisk konferens om inkludering och integration i Bergen 13-14 november, 2017.  
Samarbete med Norges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet.

- Mera från konferensen här -