Nordisk kunskapsbank mot skolavhopp

En ny nordisk webbplats, kunskapsbanken.org, har nyligen öppnats för att från samtliga nordiska länder samla information om goda metoder och exempel på hur man kan förebygga att unga hoppar av en utbildning. Antalet unga som står utanför samhället och unga som avbryter sin utbildning är ett växande problem i hela Norden. Både politiker och beslutsfattare börjar inse att det finns risk för en förlorad generation om ingenting görs och olika förebyggande åtgärder inte vidtas.

 
Terje Olsen berättar om Kunskapsbanken vid lanseringen i Stockholm. Terje Olsen berättar om Kunskapsbanken vid lanseringen i Stockholm.

Kunskapsbanken, som lanserades i Stockholm den 2 oktober, drivs av Nordens Välfärdscenter på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Sekretariatet finns i Stockholm och arbetsspråket är skandinaviska. En del av informationen finns på engelska och i framtiden är det möjligt att det finns material också på finska och isländska. Kunskapsbankens projektledare Terje Olsen, säger att webbplatsen är unik i sitt slag.
– Motsvarande information om samtliga nordiska länder finns ingen annanstans. Jag tror att detta kan bli den viktigaste webbplatsen för alla som arbetar för att motverka avhopp och som vill hålla sig uppdaterade kring vad som händer i andra länder. Grundtanken är att vi kan ta del av varandras erfarenheter.

Något för alla

Avsikten är att Kunskapsbanken, som har fokus på andra stadiet, ska kunna användas av politiska och administrativa beslutsfattare, men också av lärare, skolledare och andra anställda inom skolorna.
– Vårdpersonal, arbetsmarknadsmyndigheter, elevorganisationer, föräldrar och aktörer inom hem och skola hör också till målgruppen och vi hoppas att även forskare och fackfolk ska kunna utnyttja sidorna, säger Terje Olsen.
Han berättar att sidan redan nu är välbesökt och att många av besökarna är från Finland. Han hoppas på många tips från Finland eftersom värdefull information härifrån ofta inte når det övriga Norden på grund av språkbarriären.
– Dialogen med användarna är allra viktigast, säger Olsen och påpekar att det på sidorna finns kontaktformulär som är lätta att fylla i.

Folkhögskolesatsning

Nyhetssidan innehåller allt från länkar till tidningsartiklar till tips om teaterföreställningar, konstutställningar och konferenser som tangerar ämnet. Under projekt kan man bland annat läsa om Folkhögskolesatsningen i Sverige, där tanken är att ungdomar ska få ny motivation till att fullföra sina gymnasiestudier genom att delta i studieförberedande program på folkhögskola.
För varje nordiskt land finns en grundlig översikt över skolsystemet med färsk statistik och presentation av olika satsningar, som till exempel den norska regeringens Ny Giv för att säkra en övergång mellan grundskolan och andra stadiet, Danmarks reform av yrkesutbildningen och Finlands Ungdomsgaranti. Begreppet dropout definieras också.
Ingångssidan är överskådlig och via huvudmenyn är det lätt att hitta information om projekt, forskning och aktuella händelser. Via en grön knapp kommer man direkt till projektöversikten och sökordsfältet ger möjlighet till mera specifik sökning.
Webbplatsen har också en liten skandinavisk skolordlista för att underlätta det nordiska utbytet av tankar och idéer.


Bakgrund
Artikeln inleder en serie om unga i Norden som publiceras på svenska i nättidningen DialogWeb och på finska i Sivistys.net.
www.tietopankki.net
www.kunskapsbanken.org
Young People on the Edge, engelskt sammandrag av Nordiska ministerrådets rapport "Unge på kanten om inkludering av utsatta ungdomar"
Folkhögskolesatsningen: Arbetsformedlingen.se