Nordisk møde om voksnes læring

For inviterede deltagere

 
Nordisk møde om voksnes læring Casper Hedberg Nordisk møde om voksnes læring

Tid: d. 27 februar 2020 kl. 09.00 – 16.00
Sted: Færøsk Pakhus, Undervisningsministeriet, Frederiksholms Kanal 25, København

Børne- og Undervisningsministeriet i Danmark og NVL inviterer til København!

Siden 2013 har det Nordiske Netværk for Voksnes Læring (NVL) arrangeret årlige møder med ansvarlige personer og myndigheder i Norden for EU-agenda og senere også Upskilling Pathways Initiativ. Møderne holdes i det land, der har formandskabet for det Nordiske Ministerråd. I 2020 har vi fornøjelsen af ​​at invitere til København.

Formålet med mødet er:

  • at udveksle erfaringer og diskutere mulige samarbejder mellem ansvarlige personer for forskellige programmer såsom NVL, EU-Agenda og EPALE;
  • mødes med NVL’s værtsorganisationer / ledere i organisationer og sætte vigtige spørgsmål på dagsordenen;
  • give indspil til nordisk samarbejde på policy og praksis niveau.

Se mødets program her: 

Program_Norden-EU 2020.pdf (201,27 KB)

Hjertelig velkommen til et vigtigt møde i København!

Materialer fra dagen: 

Charlotte Romlund Hansen, Børne- og Undervisningsministeriet, Danmark. Dagens program, presentationer och diskussioner.

Helle Glen Petersen, NMRS. Information från Nordisk Ministerråds sekretariat.

Antra Carlsen, NVL. NVL:s viktigaste insatser 2020.

Hildur Hrönn Oddsdóttir, NVL Island. Islands ordförandeskap i NMR 2019 – ungas röst om framtidens utbildning.

Josina Moltesen og Anders Ravn, Styrelsen for IT og Læring, Danmark. Den danske digitaliseringsdagsorden.

Agnetha Kronqvist, NVL Sverige; Helen Myslek, Skolverket, Sverige. Basic digital skills for adults in the Nordic countries.

Tapio Huttula, Sitra, Finland. Towards Lifelong learning – shared aim and challenges.

Emil Thirup-Sorknæs, EPALE-NSS, Danmark. EPALE og digitale kompetencer.