Nordisk mötesplats för vuxnas lärande

Kun for inviterede deltagere

 

Årlig tvärsektoriell nordisk mötesplatser för institutioner som har utsetts till nationella samordnare för EU:s Agenda för vuxnas lärande, NVL-koordinatorer, NVL:s värdorganisationer, samt nordiska EPALE-koordinatorer. 

Mötesplats 2019 arrangeras i samarbete mellan Arbetslivets upplæringcenter (FA) Island och NVL.

Dagsorden: 

kl. 08.45 Ankomst och kaffe

kl. 09-11.45 Välkommen till Arbetslivets utbildningscenter (FA)
FAs uppdrag inom kompetenseutveckling, kompetensutvecklinspolitik i Island
Sveinn Aðalsteinsson

Islands förmanskap i NMR 2019
Islands sektorpsrogram för utbildning och forskning 2019. Prioriterade områden och insatser inom NMR.
Hulda Anna Arnljótsdóttir

Nytt från Nordiska Ministerrådet
Helle Glen Petersen

NVL:s viktigaste satsningar 2019
Antra Carlsen

Aktuella kompetenspolitiska utmaningar och satsningar, samt arbetet med EUagendan i de nordiska länderna. Korta nationella presentationer.
Aktuellt från länder och koppling till europeiska prioriteringar.
Island
Sverige
Norge
Finland
Danmark

EPALE i Norden
Kort redovisning av hur arbetet med EPALE i Norden ser ut.

kl. 12-12.45 Lunch

kl. 13-14.30 Utbildningspolitik och utmaningar för nordiskt samarbete
A. Vilka frågor är aktuella utvecklingsämnen på nordisk nivå och för nordiskt samarbete?
B. Hur kan nordiskt utvecklingsarbete uppnå bäst möjligt relevans nationellt?
C. Modeller och metoder för samarbete
Informationssamarbete och synlighet via NVL och EPALE

kl. 14.50 Återrapportering från gruppdiskussionerna
Gemensamma konklusioner för framtida arbete.

15.20 Mötet avslutas

kl. 15.30 Avresa med buss till studiebesök anskoms hos MSS (Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum)

16:30 Studiebesök hos MSS

MSS is a lifelong learning centre located in the Soutwest area of Iceland. MSS´s mission is to offer various selection of courses for individual and for companies. MSS
also offer Educational and carrier counselling for people in the area. Counselling is also available for companies.

See website here

kl. 18:30 Dagen avslutar – middag hos MSS

Resurser:
FA 
NVL:s Nyhetsbrev 
Nordisk EPALE portal