Nordisk mötesplats för vuxnas lärande 1 juni 2018

Plats: Skolverket, Fleminggatan 14, Stockholm, Sverige

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kl. 09.30-10        Ankomst. Kaffe serveras

kl. 10-12             Välkommen till Skolverket

Skolverkets uppdrag inom den kommunala vuxenutbildningen (Marcello Marrone)

Sveriges förmanskap i NMR 2018 och nytt från Nordiska Ministerrådet

Sveriges sektorpsrogram för utbildning och forskning 2018. Prioriterade områden och insatser inom NMR. (Svante Sandell och Helle Glen Petersen)

Ny programperiod för NVL 2018 till 2022

NVL:s organisation och prioriterade områden och insatser mellan 2018 och 2022. Initiativ från NMR inom området vuxnas lärande. (Antra Carlsen)

Arbetet med EU-agendan i Norden

Kort redovisningen av arbetet med EU-agendan i respektive land. Förväntade resultat och koppling till europeiska prioriteringar. (EU-agendans koordinatorer)

EPALE i Norden

Kort redovisning av hur arbetet med EPALE i Norden ser ut. (Kerstin Hagblom)

kl. 12-13          Lunch

kl. 13-13.30    Utbildningspolitik och utmaningar för NVL , EU-agendan samt EPALE

  • Diskussion i mindre grupper utifrån förmiddagens genomgångar. Fokus på hur vi kan hitta synergier mellan olika program och insatser.
  • De viktigaste utmaningarna inom området vuxnas lärande i Norden och EU. Utgångspunken är nationella, nordiska och europeiska prioriteringar och uppdrag.
  • Vilka möjligheter finns för att skapa synergier mellan olika aktörer både till innehåll och former för samarbete. NVL - Värdorganisationer - EU agendan - EPALE

kl. 14.50          Återrapportering från gruppdiskussionerna

Gemensamma konklusioner för framtida arbete.

kl. 15.30           Dagen avslutas.

 

Presentationer