Nordisk samarbeid for fengselsundervisning

Seminar om nordisk samarbeid for fengselsundervisning i Helsinki 04. – 05. februar 2016

 
Seminar om nordisk samarbeid for fengselsundervisning i Helsinki 04. – 05. februar 2016
Nordisk nettverk for fengselsundervisning og Nordisk nätverk för vuxnas lärande (NVL) har inviterert til seminar i Helsinki i februar 2016. 

Etter tiår med uformelt samarbeid, ble Nordisk nettverk for fengselsundervisning formelt etablert i 2006.
Med dette seminaret ønsker en å se nærmere på hvilken betydning det nordiske samarbeid har hatt hva gjelder utvikling av fagfeltet i de forskjellige nordiske land – ved å gi et tilbakeblikk på nordisk samarbeid når det gjelder praktisk arbeid i nettverket og fellesnordisk forskning.

Med tidligere erfaringer som grunnlag, vil det bli lagt opp til at en i fellesskap retter blikket fremover. Dette i form av idemyldring og workshops hvor målet er bidrag til Nordisk nettverk for fengselsundervisning sitt arbeid i fremtiden.
Seminaret vil også inneholde informasjon om NVL sitt arbeid i et fremtidsperspektiv.
Nordisk nettverk for fengselsundervisning og NVL har invitert forskere samt tidligere og nåværende deltakere av nettverket til samlingen.