Nordisk samarbeid om velferdsmaster

 
Nordisk samarbeid om velferdsmaster Eirik Dahl Viggen

Nordisk Råd utlyser fellesnordiske masterprogrammer om velferd.  Høyere utdanningsinstitusjoner som vil samarbeide kan i fellesskap søke om opptil 1.5 millioner kroner nå i mars. Rådet presiserer at søkerne selv har anledning til å tolke hva som inngår i temaet. Flere fag enn helse- og sosialfag kan være relevante. I tillegg til samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner er det et mål å skape samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner, industri og arbeidsmarked i Norden.

Läs mer

Källa: Fontene.no