Nordisk seminar om yrkesopplæring og arbeidsdrift i Malmø 11. og 12. mai 2011

 

Målsetting for seminaret var å belyse yrkesopplæringen i nordiske fengsel for å få den mer fleksibel, få flere yrkesrettede opplæringstilbud og utvikle samarbeidet mellom de ulike aktørene. Målgruppen for seminaret varr representanter for arbeidsdriften i fengslene, representanter for yrkesopplæringen i fengslene og representanter for arbeidsmarkedsetaten. Som det går fram av programmet, blev yrkesopplæringen og arbeidsdriften i de nordiske landene presentert, og det vil bli anledning til tverrnasjonale og nasjonale diskusjoner.

Presentationer i pdf-format

Utvikling av yrkesopplæringen og arbeidsdriften i samarbeid med lokale erhversinstitusjoner v/Benny Christensen, Direktoratet for kriminalforsorgen.
PDF

Utredning av yrkesutbildning i finska fängelser v/Liisa Metsola, Utbildningsstyrelsen og Yrkesutbildningsprojekt i frigivningsenheten i Kuopio v/Jutta Paananen, Kuopio.
PDF/Metsola | PDF/Paananen

Yrkesopplæring i Island v/Anna Frida Bjarnadottir, Selfoss videregående skole, Island
PDF

Ny strategisk plan for arbeidsdriften i Norge v/Ingeir Klemetrud, Kriminalomsorgen region sørvest og Realkompetansevurderingsprosjektet i Norge v/Paal Chr. Breivik, Fylkesmannen i Hordaland.
PDF/Klemetrud | PDF/Breivik

Samverkan mellan Kriminalvården och Arbetsförmedlingen i Sverige v/Christina Rosengren, Arbetsförmedlingen og Samarbete mellan arbetsdrift och yrkesutbildningen v/Lennart Johansson, Kriminalvården region Väst
PDF/Rosengren | PDF/Johansson

Finne, få og beholde et arbete - KrAmi i Sverige og samarbeid med Arbetsmarkedet v/Mona Sjögren og Mikael Andersson, KrAmi i Malmø
PDF/Sjögren

Hela programmet:
PDF