Nordisk uke i Oslo

 
I uke 12 (16. – 20. mars) er Norden i fokus i Oslo. Målet med uka er å synliggjøre pågående nordisk samarbeid og høyne nordisk aktivitet blant studentene. Temaer som blir drøftet har titler som Nordisk samfunnsmodell, Språkfellesskapet og Skandinavismen. Du får mer informasjon her: www.nordenifokus.no/nordisk_uke09.html