Nordisk vägledningskonferens

 

Den Nordiska vägledningskonferensen vill lyfta fram frågor om vägledarnas kompetensutveckling i anslutning till kulturell mångfald och arbetsmarknad i förändring. Konferensen vill också fästa uppmärksamhet vid brukarnas involvering i vägledningsprocessen och hur brukarnas behov kan tas i beaktande.
Konferensen erbjuder möjlighet att ta del av goda exempel inom vuxenvägledningen i Norden, byta erfarenheter med nordiska kollegor och diskutera centrala utmaningar inom vuxenvägledningen och vägledarnas kompetensutvecklig.

Mer information: HTML