Nordisk videndeling vigtig for Færøerne

Som en del af Norden har Færøerne også repræsentanter i de forskellige NVL-netværk. Og det nordiske samarbejde for voksenlæring har stor betydning for det færøske samfund, er undervisningsminister Hanna Jensen og hovedkoordinator for NVL Randi Frederiksberg enige om. Men vi skal blive endnu bedre til at omsætte de nordiske erfaringer til færøsk praksis.

 
Vejen henimod organiseret voksenuddannelse har været både lang og knudret, men nu er man i gang med de første valideringer, og interessen er voksende. Foto: Kristianna Winther Poulsen Vejen henimod organiseret voksenuddannelse har været både lang og knudret, men nu er man i gang med de første valideringer, og interessen er voksende. Foto: Kristianna Winther Poulsen

Viden – horisontalt og vertikalt

Hanna Jensen har været Færøernes undervisningsminister siden februar i år. Men før hun fik denne politiske toppost, var hun aktiv i Nordisk Netværk for Voksenlæring, hvor hun siden 2011 har været Færøernes repræsentant i vejledningsnetværket. Og hun er ikke i tvivl om Færøernes gevinst fra det nordiske samarbejde – både generelt og indenfor voksenlæring. 

Fra sin tid som repræsentant i et NVL-netværk har Hanna Jensen fået et bredt indblik i de mange udfordringer både horisontalt og vertikalt, der er forbundet med en velfungerende voksenvejledning.

– Vi skal blive bedre til at koordinere vejledningen, vi skal højne kvaliteten, og vi skal forbedre vores vejlederuddannelser. En anden udfordring er kløften mellem arbejdsmarkedet, erhvervslivet og vejledning, der er kendt i alle lande, og vi skal hele tiden arbejde med at overvinde denne kløft, siger Hanna Jensen. 

Indblik og inspiration

– I Norden finder vi forskellige systemer, som vi kan lære af og lade os inspirere af. På Færøerne har vi traditionelt haft et godt indblik i det danske system, der således er en god ressource og trygt og velkendt som basis for vores aktiviteter. Vi har god adgang til det danske system, og på mange områder er vores systemer udviklet med Danmark som forbillede. Men de har større fokus på vejledning, end vi har, siger Hanna Jensen. 

Hanna-Jensen-mynd.jpg  
Hanna Jensen, undervisningsminister på Færøerne. Før hun fik denne politiske toppost, var hun aktiv i NVL-netværket for vejledning i otte år. 

– Island har været særlig inspirerende for voksenuddannelse på Færøerne. Her ser man et tæt samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter og de instanser, der står for vejledning og validering. Initiativet er på mange måder kommet fra arbejdsmarkedet, hvilket er det modsatte af situationen på Færøerne, hvor undervisningsmyndighederne har henvendt sig til arbejdsmarkedet for at få gang i voksenuddannelsen, siger Hanna Jensen.   

Det tredje land, som ministeren nævner, er Norge, hvor man har satset stort på voksenuddannelse. Hanna Jensen er begejstret for, hvordan de norske myndigheder har opprioriteret området, både økonomisk og i forhold til status. Norges tværsektorielle arbejde med mange kompetencecentre og fokusområder, hvor de også anvender europæiske standarder fra ELPGN (European Lifelong Guidance Policy Network), er ifølge Hanna Jensen værdifuld inspiration for Færøerne.

– Norge er et samfund med stor økonomisk rigdom, og de vælger at bruge en del af deres rigdom på voksenuddannelse. Vi kan lære meget af deres fokus, siger Hanna Jensen.  

De bedste nordiske løsninger

Randi Frederiksberg har været færøsk hovedkoordinator for NVL i lidt over et år. Hun arbejder som leder for Center for professionsuddannelser, et formaliseret samarbejde mellem arbejdsgivere, fagforeninger og uddannelsesmyndighederne, og her har man valgt at placere hovedansvaret for udførelsen af NVLs aktiviteter.  

Randi er enig med undervisningsministeren i, at Færøerne får meget ud af at deltage i NVL samarbejdet.

– I vores samarbejde kan vi lære, hvad der fungerer og hvad der ikke fungerer på området. Hvad bør man ændre for at få de bedste løsninger? Hvad ville de nordiske lande have grebet anderledes an, hvis de skulle starte med deres voksenuddannelser på ny? Disse og andre spørgsmål kan vi uden større anstrengelser få svar på, hvis vi bærer os rigtigt ad, siger Randi Frederiksberg.   

I nogle lande er valideringen ikke centralt styret, men ligger ude i de enkelte uddannelsessteder, hvor de vurderer voksnes kompetencer. Randi Frederiksberg vurderer, at denne organisering kan resultere i forskellige former for praksis, hvilket kan medføre, at kvalitetssikringen bliver problematisk.

Randi-MMR.jpg   

Randi Frederiksberg er hovedkoordinator for NVL på Færøerne. Foto: Kristianna Winther Poulsen

– Her har vi efter min mening den fordel, at vores formelle arbejde nu er på plads med tilhørende lovgivning og bekendtgørelser. Denne situation har vi opnået ved et langvarigt samarbejde, hvor der er skabt en fælles forståelse mellem alle de relevante aktører, siger Randi Frederiksberg.

Kompetenceudvikling af systemet

På Færøerne er man nu i gang med at udvikle selve systemet. De første valideringer er udført for kontormedarbejdere, og de første 10 deltagere forventes at få bevis for valideringen i løbet af en måned. Derefter vil antallet af valideringssøgende sandsynligvis øges i takt med, at systemet bliver klar til at validere på andre erhvervsområder. 

Udover de første valideringer bruger man også tid og ressourcer på at uddanne medarbejdere til at udføre validering af de fremtidige voksne uddannelsessøgende. Det første kursus i validering blev afholdt i september i 2018, hvor 14 undervisere og vejledere fra forskellige uddannelsesområder deltog. Kurset blev afholdt i direkte forlængelse af et NVL-møde i valideringsnetværket, hvor underviserne, der denne gang kom fra Island og fra Finland, også havde deltaget.

– En sådan mulighed for at få særdeles kompetente undervisere til en overkommelig pris var  mulig takket være vores NVL-samarbejde, fortæller Randi Frederiksberg. 

Arbejdet går sin gang, og der kommer flere og flere henvendelser fra enkeltpersoner og fra arbejdspladser med medarbejdere, der ønsker validering. 

Der skal handles

Hanna Jensen er overbevist om, at det færøske samfund har fået megen viden ved at deltage i det nordiske samarbejde, men at man ikke har formået at handle på den tilegnede viden.

– At tage skridtet videre er en fælles opgave, og Undervisningsministeriet skal gå forrest. Vi har fået en betænkning, vi har haft en politisk debat om voksenundervisning, og nu skal vi handle, siger Hanna Jensen.   

Efter lagtingets politiske behandling af betænkningen om voksenuddannelse arbejdes der nu i Undervisningsministeriet med at iværksætte nogle af betænkningens anbefalinger, og der fokuseres især på anbefalingen om en voksenvejledning, der ikke er knyttet til en bestemt uddannelsesinstitution, og som skal samarbejde med arbejdsmarkedets parter. Hanna Jensen forventer, at den uafhængige voksenvejledning vil være klar i løbet af 2019.   

Faktaboks:

Hovedkoordineringen af NVL er på Færøerne placeret hos Yrkisdepilin, eller Center for professionsuddannelser, der er et formaliseret samarbejde mellem arbejdsgivere, fagforeninger og uddannelsesmyndigheder. Læs mere her (på færøsk). 

Betænkning om voksenuddannelse på Færøerne. Udkom i 2018. Læs mere her (på færøsk). 

Andre artikler i DialogWeb om validering på Færøerne:

Validering og vejledning på Færøerne – med Norden som sparringspartner

Roadmap 2018 – kompetencernes værdi