Nordiska

 

Nordiska projekt


”Nettstøtta læring”

I prosjektet er det fokus på ei utviding av opplæringstilboda i grunnopplæringa og i høgare utdanning innanfor opplæring i kriminalomsorga gjennom bruk av fjernundervisning/nettstøtta læring.
For mer informasjon se
www.fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=20345&amid=1640983

Nordisk prosjekt om minoritetsspråklige i fengsel

Fylkesmannen i Hordaland, Norge har fått økonomisk støtte fra Nordpluss rammeprogram, Nordisk ministerråds utdanningsprogram, for å lede et prosjekt ut 2010. Prosjektet skal utvikle et kartleggingsverktøy for en nordisk undersøkelse av utdanningsbakgrunnen til innsatte som ikke har nordisk statsborgarskap.
Les mer... (pdf)

Realkompetanseprosjektet innenfor fengselsundervisningen har starta

Prosjektet er sentralt styrt med fem ulike lokale prosjekt kor ein systematisk ønskjer å prøva ut realkompetansevurdering overfor domfelte før soning og domfelte under soning.
For mer informasjon se
www.fylkesmannen.no/enkel.aspx?m=20345&amid=1393991

Validation of prior learning (VPL) in prison education (2007-2009)

The project was set up in response to a 2005 White Paper from the Norwegian Ministry of Education and Research, which suggested VPL could be of particular use to this group of learners.
Conference on Validation 2012, workshop 2, part 2

Foto: Silje Bergum Kinsten /norden.org
Foto: Silje Bergum Kinsten /norden.org