Nordiska PIAAC-rapporten klar: många saknar grundläggande färdigheter i att räkna och skriva

 

Igår och idag samlas deltagare från hela Norden i Köpenhamn för att höra om resultaten av den nordiska PIAAC-jämförelsen. OECDs PIAAC-rapport jämförde vuxnas färdigheter inom tre områden i 24 länder. De tre områden som har mätts är förmågan att räkna, läsa/skriva och lösa problem med hjälp av IT. Sedan dess har forskare arbetat med att göra jämförelser, se på skillnader och likheter mellan de nordiska länderna.

När PIAAC kom var det många som pekade på de goda resultaten i Norden. Vårt utbildningssystem och kultur av lärande sågs som anledningar till att alla nordiska länder klarade sig bra. Några påpekade att det också i Norden fanns och finns brister i systemet. Även i Norden finns det många människor som inte har tillräckligt med grundläggande kunskaper för att klara sig i samhället.

Under konferensen i Köpenhamn har vi bland annat hört att de som är svaga på numeracy skills (förmågan att räkna) också är svaga i literacy skills (förmågan att läsa, skriva och förstå text).

Det blir extra tydligt  när vi tar Norden som en region. Över 3 miljoner människor presterar mycket svagt i PIAACs tester.

Nordiska PIAAC-rapporten har just publicerats, och kan laddas ner gratis HÄR.

Läs också mer här

Mer om PIAAC