Nordiska alfalärare diskuterade kompetenser

I början av april samlades alfalärare från hela Norden på Hanholmen utanför Helsingfors.

 
Foto: Johanni Larjanko Foto: Johanni Larjanko

De hade kommit för att delta i den fjortonde nordiska konferensen om alfabetisering, arrangerad av Alfarådet och finska Utbildningsstyrelsen.

Dagarna handlade mycket om vilka kompetenser alfalärarna behöver för att bäst kunna stöda de studerandes identitet, aktiva medborgarskap och kontinuerliga lärande. Olika tillvägagångssätt för att stärka de lärandes grundskoleutbildning, språkkunskaper och digitala färdigheter presenterades och diskuterades.

Allt material från konferensen hittar du på https://nvl.org/konferencer/14-konferense-om-alfabetisering