Nordiska högre utbildningar kartlagda

 
Den nordiska kartläggningen är en del av ett EU-projekt (U-Map) som arbetar med att kartlägga högre utbildningsinstitutioner. Profiler för drygt 100 nordiska högre utbildningsinstitutioner finns nu registrerade och sökbara i en europeisk databas.
- Kartläggningen öppnar bland annat nya möjligheter för studenter att jämföra de nordiska utbildningarna med andra i Europa.  Fler europeiska studenter kan hitta en utbildning i Norden som passar deras önskemål, säger Halldór Ásgrimsson, generalsekreterare för Nordiska ministerrådet.
 
Läs mer på Norden.org