Nordiskas idékonferens

 
 
Den akutte flygtningesituation kalder på den frie folkeoplysning/folkbildnings insatser i hele Norden og mange folkehøjskoler og oplysningsforbund er allerede igang med forskellige initiativer - i lighed med Nordisk folkehöjskoleråds opfordring, sept 2015:
"I overensstemmelse med folkehøgskolenes tradisjon, oppfordrer vi alle folkehøgskolene i Norden til å vise storsinn ved å handle og ta initiativer til forbedring av flyktningenes vilkår. Det er behov for en innsats her og nå, men også behov for å tenke langsiktig. Folkehøgskolene i Norden kan bidra med både dannelse, utdannelse og medmenneskelighet."

På årets konference får vi mulighed for at udveksle erfaringer og tanker om aktuelle initiativer -  og idéer til langsigtede indsatser.

Vi håber naturligvis at så mange som muligt vil deltage og håber at se dig. Har du mulighed for at sprede informationen om konferencen i dit netværk, er vi meget taknemmelige for det.

Arrangør: Nordiska utskottet, under Foreningen Nordiska folkhögskolans styrelse.