Nordiske Broer for livslanglæring i Reykjavik 10. og 11. juni 2014

Visjonen for Norden er en varig nordisk velferd. For å kunne nå det målet må vi samle ressursene. Vi må bygge broer mellom de forskjellige brikkene i voksnes læring: forskning, veiledning, validering, læring på arbeidsplassen og folkeopplysning. Raske endringer i samfunnet krever at vi må vi tilpasse oss – vi må ta i bruk nye metoder og utnytte ny teknologi til å tenke smartere, handle smartere og bygge nye broer. Bli en kreativ medspiller – bli med på konferansen - vær med å bygge nordiske broer for livslang læring.

 

Konferansen vil foregå på dansk, norsk, svensk og engelsk. Nordiske og europeiske spesialister er invitert til å tale om varierte utfordringer som alle i Norden står overfor. Hvordan kan opplæringsansvarlige bidra til å styrke kompetanse og kunnskap til nytte for arbeidsmarkedet? Hvordan kan vi samarbeide for å vedlikeholde velferden? Hvordan anvender vi forskning i praksis? Hvilken innflytelse har erfaring med veiledning og realkompetansevurdering hatt på utdanningspolitikken i landene? Disse spørsmålene og mange flere vil vi søke svar på. 

På konferansen vil vi benytte både tradisjonelle metoder og Bjørks pedagogiske metode «Biophilia» til å skape nye koblinger og se nye sammenhenger. Vårt mål er en kreativ konferanse som har relevans enten du representerer privat næringsliv, myndighet, utdanningstilbyder, forskning, NGO eller partene i arbeidslivet. Mer informasjon om konferansen finner du her: www.nordvux.net/nordiske-broer-2014 

Påmeldingsfristen er forlenget til 15. mai. 
Vi sees i Reykjavik 10.-11. juni!