Nordiske broer for livslang læring

Nordisk ministerråd og Nordisk Nettverk for Voksnes Læring inviterer under det islandske formannskapet til konferansen "Nordiske broer for livslang læring" i Reykjavik 10. og 11. juni 2014.

 

Konferansen skal bidra til at Ministerrådets diskusjon om bærekraftig nordisk velferd løftes frem og spres til nasjonale arenaer og miljøer innenfor voksnes læring. For å lykkes med bærekraftig utvikling av den Nordiske velferden, som legger grunnlag for innovasjon, konkurransekraft og produktivitet, kreves et bredt engasjement fra alle instanser, offentlige, private og frivillige opplæringsaktører. Arbeidsliv og utdanningssystem må satse på å bygge broer for utvikling av kompetanse og kunnskap.

Målgruppe for konferense er forskellige aktører for voksnes læring; nasjonale myndigheter, ansvarlige instanser på kommunalt og regionalt nivå, nordiske organisasjoner og nettverk, nasjonale paraplyorganisasjoner, Arbeidsmarkedets partnere og nasjonale organisasjoner i arbeidslivet, Politikere innenfor utdanningsområdet i de nordiske landene og Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og sektorene voksnes læring og arbeidsliv.

Konferansen er finansiert av Nordisk Ministerråd (NMR). Konferanseprogrammet, inklusiv måltider, er kostnadsfritt for deltakerne. Deltakerne betaler selv innkvartering og reiser.

Les mere på www.nordvux.net