Nordiske broer i livslang læring - streaming!

Forberedelser for konferansen er i sluttstadiet. Når registrering ble lukket hadde litt over 200 personer fra hele Norden registrert sin deltakelse. Flere har visst interesse for å kunne følge med konferansen og derfor har vi besluttet at key-note forelesninger vil bli streamet.

 
Nordiske broer i livslang læring - streaming! Albert Einarsson

De vil også bli  tatt opp og lenke til videoer lagt ut på NVLs hjemmeside. De som er interesserte i å fölge med konferansen via streaming bes vennligst om at registrere seg HER. All nærmere informasjon blir sent ut til registrerte deltakere.