Nordiske forcer i global konkurrence

 

Nordiske forcer i global konkurrence

De nordiske lande ligger i top internationalt, når det gælder investering i efteruddannelse. Sammen med en solid folkelig uddannelsestradition og et veludbygget voksen- og efteruddannelsessystem, stiller det Norden godt rustet i forhold til de nye internationale udfordringer.
Udfordringerne fra den øgede globalisering og internationale konkurrence er store, men på flere områder står de nordiske lande godt rustet til at tage handsken op, når det gælder udvikling af livslang læring. Det påpeger Peter Høier, kontorchef i det danske Undervisningsministerium og formand for Nordisk Ministerråds Styregruppe for Voksnes Læring.
- Vores mere end 100 år gamle folkehøjskoletradition betyder, at vi gennem generationer har vænnet os til løbende at dygtiggøre os - både med henblik på vores arbejdsliv og fordi vi simpelthen har lyst. Dertil kommer vores tradition for en meget stærk frivillig sektor, hvor masser af mennesker engagerer og dygtiggør sig. Det skaber en masse læring, som også virksomhederne kan nyde godt af i takt med, at vi bliver bedre til at dokumentere, synliggøre og anerkende de kompetencer, folk opnår via deres frivillige engagement, forklarer Peter Høier.
Især Norge er langt fremme, når det gælder udvikling af et nationalt system for validering og realkompetencevurdering, mens andre af de nordiske lande har forskellige andre forcer inden for voksenuddannelsesområdet. Derfor er det vigtigt, at der sker en stadig udveksling af ideer og erfaringer i Norden, anbefaler Ministerrådet.

En nordisk vej

Sammenlignet med andre europæiske lande har de nordiske lande et relativt veludbygget voksen- og efteruddannelsessystem og har desuden tradition for tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter om udfordringerne på uddannelsesområdet.
- Dette er andre styrker, vi bygger på. Samarbejdet med arbejdsmarkedet er desuden udtryk for, at vi i Norden har valgt vores model. Vi lægger vægt på at fastholde samfund med en stor sammenhængskraft i en skærpet global konkurrencesituation, fremhæver Peter Høier.
Samtidig må de nordiske lande ikke tage skyklapper på, for der er nyttige erfaringer at lære af mange andre steder i verden, pointerer han.
- Man kan forudse et snarligt krav om, at vi på en helt anden måde end i dag dokumenterer udbyttet af vores uddannelsesinvesteringer. Det har vi i vid udstrækning afholdt os fra i Norden, måske som en reminiscens af folkehøjskoleånden. Her vil vi kunne lade os inspirere af erfaringer fra eksempelvis USA, hvor man har andre traditioner end vores, siger Peter Høier.

Text: Karen Brygmann