Nordiske netværk for forskning i voksnes læring

 
Nordiske netværk for forskning i voksnes læring Nikolaj Bock /norden.org


Der foregår en omfattende forskning indenfor feltet voksnes læring i uddannelse og arbejdsliv i de nordiske lande.
 

Den nordiske forskning og de nordiske forskningsmiljøer og netværk arbejder med aktuelle og relevante temaer indenfor et bredt felt af voksnes læring bl.a. folkeoplysning, formel uddannelse og læring i arbejdsliv. Der er gode personlige og organisatoriske kontakter mellem nordiske forskere og forskningsmiljøer.

NVL arbejder med forskning om voksnes læring på flere måder med det formål at styrke kvalitet og kompetenceudvikling indenfor voksnes læring og voksenpædagogik i forskellige læringsarenaer. Forskere med speciel viden indenfor NVL’s indsatsområder indgår i ekspertnetværk og arbejdsgrupper, og er der med til at kvalificere udviklingsarbejde, rapporter og resultater. NVL formidler og gør opmærksom på aktuelle rapporter og forskningsresultater samt litteratur og konferencer om voksnes læring både gennem nyhedsbreve, NVL’s hjemmeside og i tematiske konferencer og arbejdsseminarer.

Især har NVL fokus på at styrke kontakt og samarbejde mellem forskere og praktikere, så nye forskningsresultater kan blive diskuteret og implementeret i praksis. I NVL’s første periode fra 2004-2008 etableredes et forskernetværk, som bl.a. påbegyndte arbejdet med at kvalificere NVL’s temaside om forskning, var sparringspartner ift. planlægning af den nordiske forskerkonference 2009 i Danmark og kortlagde hvilken profil ”Nordisk forskning” har i nordiske og udenlandske tidsskrifter. Gruppen fremlagde et paper om dette emne på NFPF 2008. NVL’s første forskernetværk blev afsluttet i jan. 2009.

Nvl vil i den kommende periode (2009-2012) styrke forsker-praktiker kontakten omkring aktuelle emner, og etablerer derfor 2 tematiske forskernetværk pr. år. Dette vil bl.a. ske i samarbejde med NCK.

De nye forskernetværk vil i en tidsbegrænset periode få en konkret tematisk opgave, der bl.a. indebærer formidling af information om netværkets særlige tema, og et arbejdsseminar eller møde, hvor forskere og praktikere diskuterer og perspektiverer temaets indhold og anvendelighed.

Forskningstemaer for år 2009 er i foråret ”Læring i arbejdsliv” og i efteråret ”Integration”. Aktuella resultat inom forkning presenteras HER>>>

NVL kontaktperson om forskningsnetværk er den danske koordinator Maria Marquard, maria.marquard(ät)skolekom.dk. 

Tema: Forskning 
Faktablad (pdf)

NYTT

Læring i arbejdsliv

23-24 November 2009, Nordisk Ministerråd, København K, Denmark
Mer info...

Relaterade artiklar

DialogWeb 4/2007