Nordiskt Dialogseminarium

Integration, inkludering, mainstreaming – vad pratar vi om? Hvad gør vi?

 
Dialog på To Do seminar NVL foto Dialog på To Do seminar

 

 

 

 

 

 

 

Baggrund

Nordisk ministerråd, NMR har med temaerne integration og inklusion sat fokus på de udfordringer og muligheder de nordiske velfærdssamfund står overfor i mødet med stadigt stigende befolknings diversitet.

Norge har NMR formandsskabet i 2017 og følger op på dette med bl.a. en nordisk konference om ”Inklusion”, hvor spørgsmålene: Hvad kan vi gøre for at mindske isolation ”utanförskap” og øge inklusion. Nordisk netværk for voksne læring, NVL vil arbejde videre med temaet gennem nordiske netværk.

Overalt i Norden satses mange penge på meget forskellige projekter, med henblik på at fremme inklusion, integration og læring. Alligevel er der stadig mange åbne spørgsmål, uløste udfordringer og både gode og dårlige resultater af projekter.

For at kvalificere det videre nordiske arbejde, inviterer det Norske formandskab og NVL derfor relevante aktører til et dialogmøde med det formål at fokusere og præcisere fremtidige indsatser.

Sted: Malmø högskola, fakultet för hälsa och samhälle, Jan Waldenströmsgata 25, Malmø

Tid: 30. november 2016 

Invitation og program (95,61 KB)

Seminariets program følger med invitationen som er sendt pr. e-post.

 

Obs! Dette dialogmøde er KUN for inviterede personer. KUN inviterede personer skal registrere seg.