Nordiskt Nätverk för vägledning - Mötesplan 2015

 
Nordiskt Nätverk för vägledning - Mötesplan 2015 okänd/Norden.org
4 möten är planerade för 2015.

18 - 19 februari Nätverksmöte i Köpenhamn
Nätverket diskuterar spridningen av rapporten "Karriärkompetenser och vägledning i ett nordiskt perspektiv", programutkastet till seminariet om e-vägledning samt ett seminarium på Färöarna i september. En arbetsplan för utredning om koordineringen och samordningen av vägledningen presenteras.

13 - 14 april Seminarium om e-vägledning och nätverksmöte i Oslo
Nätverket bidrar till seminariet om e-vägledning. Fortsatt arbete kring utredningen om koordineringen och samordningen av vägledningen och planeringen av seminariet på Färöarna. Uppföljning av kartläggningen GuidinVal (vägledning inom validering).

28 - 29 september Färöarna
Seminarium med teman karriärkompetenser och vägledningens roll inom valideringen. Fortsatt arbete med koordineringen och samordningen av vägledningen. Preliminära planer för verksamhetsplan 2016.

26 - 27 november Nätverksmöte i Helsingfors
Uppföljning av seminariet på Färöarna samt spridningen av rapporterna om karriärkompetenser och vägledning inom validering. Genomgång av och ev. uppdatering av information på nätverkets webbsida. Nätverkets verksamhetsplan 2016.